Вашето лице за контакт: Laetitia Didderen

If you have any questions concerning our products or LR please contact your personal personal LR contact person.

Вашето лице за контакт
: Laetitia Didderen
Начална страница
Имейл

Вписване на потребител

Регистрация като гост

Правна информация

LR Health & Beauty Systems GmbH.
Управители: Andreas Friesch (CEO), Thomas Heursen, Dr. Andreas Laabs (CFO/COO)
Kruppstraße 55, 59227 Ahlen
Регистрация в съда: районен съд Мюнстер
Регистрационен номер: HRB 10011
Телефон: + 49 (0)2382-7813-100
Факс: + 49 (0)2382-7060-311
E-mail: servicemail@lrworldweb.com

Всички снимки, текстове и други изображения на този уебсайт отговарят на търговската програма на LR Health & Beauty Systems към момента на публикуване. Запазваме си правото на промени. Въпреки стриктния контрол на съдържанието не носим отговорност за съдържанието на външните линкове. Отговорност за съдържанието на свързаните страници носят техните оператори. Всички програми, данни и снимки са предмет на авторско право. За всяко копиране или възпроизвеждане, включително с носители на данни или други системи, се изисква изрично разрешение от страна на LR Health & Beauty Systems. В противен случай е налице нарушение на авторското право. Фирменото наименование LR и търговските марки на LR са защитени търговски марки.

Задължения за предоставяне на информация съгласно Немския закон за електронна търговия[E-Commerce-Gesetz ECG]

@2018 LR Health & Beauty Systems